Руководство

Надзорни одбор

Председник: Марко Шишовић, дипломирани економиста

Члан: Радица Живковић, дипломирани економиста

Члан: Алма Аћимовац, дипломирани правник

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Директор предузећа: Мирко Добријевић, професор

Руководилац техничког сектора: Светлана Милићевић, грађ. тех. за хидроградњу

Руководилац финансијског сектора: Зоран Милићевић, дипл. економиста

Руководилац сектора општих, правних и кадровских послова: Милош Терзић, дипл. правник

Шеф службе за заштиту и исправност воде: Гордана Ињац, инж. прехрамбене технологије

Укупан број запослених у Јавном предузећу у Октобру 2021. година: – 86 запослених.