Руководство

Надзорни одбор

Председник: Марко Шишовић, дипломирани економиста

Члан: Радица Живковић, дипломирани економиста

Члан: Алма Аћимовац, дипломирани правник

МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

ВД Директор-а предузећа:  MSc Драгана Вујанић

Руководилац техничког сектора: Светлана Милићевић, грађевински техничар за хидроградњу

Шефови по службама:

Шеф службе за јавне набавке и набавке:

Зоран Стевановић, дипломирани инжењер организације рада

Шеф службе за опште, правне и кадровске послове:

Алма Аћимовац, дипломирани правник

Шеф службе за прозводњу, дистрибуцију, заштиту и исправност воде:

Гордана Ињац, инжењер прехрамбене технологије

Шеф службе рачуноводства и контиста, билансиста – главни књиговођа:

Драгана Комленац, рачуноводствени техничар

Шеф службе наплате:  Небојша Миленковић, економски техничар.

Укупан број запослених у Јавном предузећу у 2023. години: – 80 запослених