Честа питања и одговори

Поштовани корисници, потрудили смо се да вам олакшамо доступност информација на сајту са често постављеним питањима и одговорима. Уколико одговор на ваше питање није на листи контактирајте нас путем емаил адресе info@vodovodgrocka.org.rs или позовите 011 8501 507 и 066 8064004

Време од дана подношења захтева до прикључења траје од 15 (петнаест) до 45 (четрдесет пет) радних дана, у зависности од временских услова уз то да је уз захтев предата, и валидна потребна документација.

Износ који се уплаћује при потписивању уговора подразумева извођење радова и монтажу прикључка са предходно припремљеним земљаним радовима и набављеним материјалом од стране корисника.

Запремина цитерне за воду је 7м3 а фекалије 6м3.
У току је акција 20% снижена цена рада за обе цистерне.

ЈП „Водовод и канализација Гроцка“ одржава само уличну фекалну канализацију. А по захтеву подносиоца (трећег лица) а о његовом трошку вршимо све врсте одгушења.

Ј.П.“Водовод и канализација Гроцка“ свакодневно врши контролу резидуалног хлора а „Градски Завод за јавно задравље“ једном недељно контролу квалитета воде.

 1. Захтев за издавање техничких услова.
 2. Копија плана парцеле.
 3. Лист непокретности
 4. Информација о локацији
  1. Захтев за измештање водомера – прикључка
  2. Копија плана нове парцеле на коју се измешта прикључак
  3. *Доказ о решеним имовинско правним односима на самом објекту
  • лист непокретности
  • купопродајни уговор
  • решење о оставинској расправи, уговор о поклону, ….

  Напомена: Под ставком 3.  ⃰  потребно је доставити један од наведених докумената

 1. Захтев за прикључак на водоводну и канализациону мрежу;
 2. Одобрење за изградњу објекта (грађевинска дозвола) *;
  • Потврда да је објекат у поступку легализације;
  • Потврда да је објекат изграђен пре 1960. године;
 3. Решење о кућном броју;
 4. Копија плана парцеле;
 5. Лист непокретности;
 6. Копија личне карте;
Напомена : Под ставком * 2 потребно је доставити један од наведених докумената