ЈП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ГРОЦКА

Адреса: Петра Драпшина 21, 11306 Гроцка, Србија

Телефон: 011 8500 885; 011 8501 506;
Контакт центар 0-24ч: 011 8501 507; 066 8064 004; 
Е-пошта:  vodovod@vodovodgrocka.org.rs; info@vodovodgrocka.org.rs

Правна служба:
Е-пошта: reklamacije@vodovodgrocka.org.rs

Водовод Болеч
Пословница: 011 8062 922