делатност Јавног предузећа водовод и канализације гроцка

Производња и прерада воде

Водозахват, дистрибуција, 22 активних бунара, капацитет ~ 83 л/с​

Испорука воде

Дистрибутивна мрежа, одржавање, нови прикључци, нове деонице мреже и реконструкција постојећих

Квалитет пијаће воде

Седмодневна контрола квалитета воде за пиће са излаза свих водозахвата, резервоарских система и контролних пунктова у Гроцкој и околним насељима

Сакупљање отпадних вода

Укупна дужина канализационе мреже: 91.000 метара Покривеност становништва канализацијом: 32%

Пречишћавање отпадних вода

Kонтинуирано пречишћавање отпадних вода пре уливања у Дунав.

ВЕСТИ

Мрежа ЈП "Водовод и канализација" Гроцка

ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
0 км
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
0 км
ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ
0 корисника
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ
0 корисника