Ценовник услуга

ЦЕНОВНИК: ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА + НАКНАДА ЗА МЕРНО МЕСТО

ФИЗИЧКА ЛИЦА : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10% УКУПНО
Вода 76,30 7,63 83,93
Kaнализација 18,25 1,82 20,07
Накнада за мерно место 91,56 9,15 100,71
Kaнализација паушал 261,26 26,12 287,38

ФИЗИЧКА ЛИЦА : Умчари, Пударци

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10%                                                   УКУПНО
Вода 53,71 5,37 59,08
Накнада за мерно место 91,56 9,15 100,71

ПРАВНА ЛИЦА : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10% УКУПНО
Вода 168,88 16,88 185,76
Kaнализација 33,53 3,35 36,88
Накнада за мерно место 135,28 13,53 148,81
Kaнализација паушал по м2 16,06 1,60 17,66
Канализација паушал 584,91 58,49 643,40

ПРАВНА ЛИЦА : Умчари, Пударци

УСЛУГА ОСНОВИЦА ПДВ 10% УКУПНО
Вода 126,54 12,65 139,19
Накнада за мерно место 135,28 13,53 148,81
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ
УСЛУГА ОСНОВНА ЦЕНА ПДВ 20% УКУПНО
1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства 4.491,67 898,33 5.390,00
2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима 11.235,84 2.247,16 13.483,00
3. Уцртавање инсталација по км:      
                                            ‘- за размере до 1 : 500 7.686,67 1.537,33 9.224,00
                                            ‘- за размере до 1 : 1000 4.197,50 839,50 5.037,00
                                            ‘- за размере до 1 : 2500 2.363,34 472,66 2.836,00
4. Накнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене објекте 13.481,68 2.696,32 16.178,00
5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга 1.486,67 297,33 1.784,00
Ценовник - прање улица по МЗ општине Гроцка
МЕСТО ОСНОВНА ЦЕНА ПДВ 20% УКУПНО
Гроцка 8.500,00 850,00 9.350,00
Заклопача 9.920,38 992,04 10.912,42
Болеч 11.338,89 1.133,89 12.472,78
Ритопек 11.338,89 1.133,89 12.472,78
Винча 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Лештане 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Калуђерица 15.601,86 1.560,18 17.162,04
Врчин 15.601,86 1.560,18 17.162,04
Бегаљица 9.920,38 992,04 10.912,42
Брестовик 9.920,38 992,04 10.912,42
Пударци 11.338,89 1.133,89 12.472,78
Камендол 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Умчари 12.760,19 1.276,02 14.036,21
Дражањ 14.180,56 1.418,05 15.598,61
Живковац 14.180,56 1.418,05 15.598,61
НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7м3
ЦЕНОВНИK ауто цистерна за воду - 45м црево
МЕСТО ОСНОВНА ЦЕНА ПДВ 20% УКУПНО
Гроцка 4.247,69 424,77 4.672,46
Заклопача 4.706,03 470,60 5.176,63
Болеч 5.130,41 513,04 5.643,45
Ритопек 5.130,41 513,04 5.643,45
Винча 5.593,37 559,33 6.152,70
Лештане 5.593,37 559,33 6.152,70
Калуђерица 7.908,18 790,82 8.699,00
Врчин 7.908,18 790,82 8.699,00
Врчин – Авалски пут, Траншпед 8.368,06 836,80 9.204,86
Бегаљица 4.706,03 470,60 5.176,63
Брестовик 4.706,03 470,60 5.176,63
Пударци 5.130,41 513,04 5.643,45
Камендол 5.593,37 559,33 6.152,70
Умчари 5.593,37 559,33 6.152,70
Дражањ 7.620,38 762,03 8.382,41
Живковац 7.620,38 762,03 8.382,41
ЦЕНОВНИК ауто цистерна за фекалије- 15м црево
МЕСТО ОСНОВНА ЦЕНА ПДВ 20% УКУПНО
Гроцка 3.418,22 341,82 3.760,04
Заклопача 4.247,69 424,77 4.672,46
Болеч 4.942,92 494,29 5.437,21
Ритопек 4.942,92 494,29 5.437,21
Винча 5.085,66 508,56 5.594,22
Лештане 5.085,66 508,56 5.594,22
Калуђерица 6.282,41 628,24 6.910,65
Врчин 6.282,41 628,24 6.910,65
Врчин – Авалски пут, Траншпед 7.310,97 731,09 8.042,06
Бегаљица 4.247,69 424,77 4.672,46
Брестовик 4.247,69 424,77 4.672,46
Пударци 4.942,92 494,29 5.437,21
Камендол 5.085,66 508,56 5.594,22
Умчари 5.085,66 508,56 5.594,22
Дражањ 5.658,18 565,82 6.224,00
Живковац 5.658,18 565,82 6.224,00
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
УСЛУГА ОСНОВНА ЦЕНА ПДВ 20% УКУПНО ДИНАРА
Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство      *1
промер Ø 3/4″
28.355,84 5.671,16 34.027,00
Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство      *1                                                  промер Ø 1″ 34.580,01 6.915,99 41.496,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу)   *1
промер Ø1/2″
36.910,84 7.382,16 44.293,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу)   *1
промер Ø3/4″
39.083,34 7.816,66 46.900,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу)   *1
промер Ø1″
44.698,34 8.939,66 53.638,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø5/4″
58.625,00 11.725,00 70.350,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø6/4″
69.791,67 13.958,33 83.750,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø2″
89.333,34 17.866,66 107.200,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø3″
145.170,85 29.034,15 174.205,00
Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства
(у цену улази само монтажа прикључка)
26.092,50 5.218,50 31.311,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø1/2″,Ø3/4″, Ø1″)
33.757,50 6.751,50 40.509,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø5/4″, Ø6/4″)
50.249,00 10.050,00 60.299,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø2″)
78.168,34 15.633,66 93.802,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø3″)
125.628,35 25.125,65 150.754,00
Легализација бесправно урађеног прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ)
ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА
9.768,34 1.953,66 11.722,00
Легализација бесправно урађеног прикључка за пословни простор ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ)
ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА
13.955,84 2.791,16 16.747,00
Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера)  
  • искључење са главног цевовода
6.747,50 1.349,50 8.097,00
  • искључење из водоводног склоништа
1.346,67 269,33 1.616,00
Замена стакла на водомеру  
  • Ø 3/4“
1.178,34 235,66 1.414,00
  • Ø 1“
1.492,50 298,50 1.791,00
Промена власника корисника комуналних улсуга  
  • физичка лица
698,34 139,66 838,00
  • пословни простор – правна лица
978,34 195,66 1.174,00
Издавање потрвра о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о легалном прикључку  
  • физичка лица
698,34 139,66 838,00
  • пословни простор – правна лица
978,34 195,66 1.174,00
Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који су учествовали у изградњи мреже умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником
Накнада за раздвајање прикључка умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником
са домаћинства на локал 50% од цене за локал
са домаћинства на домаћинство 50% од цене за домаћинство
са локала на домаћинство 50% од цене за домаћинство

* – у цену је урачуната само монтажа прикључка, износ за мерни инструмент се додаје на укупан износ

УСЛУГЕ ИЗМЕШТАЊА ВОДОМЕРА И ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРИКЉУЧКА (копање и набавку водоводног материјала, ради наручилац о свом трошку)
МЕСТО ОСНОВНА ЦЕНА ПДВ 20% УКУПНО
ГРОЦКА 3.761,67 752,33 4.514,00
ЗАКЛОПАЧА 4.232,25 846,50 5.079,00
БЕГАЉИЦА 4.232,25 846,50 5.079,00
БОЛЕЧ 4.702,50 940,50 5.643,00
УМЧАРИ И ПУДАРЦИ 4.702,50 940,50 5.643,00
ВРЧИН 4.890,84 978,16 5.869,00
ЦЕНОВНИК - Специјално возило WOMA, ручно чишћење фекалних шахтова

ОПИС УСЛУГЕ

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

ОСНОВНА ЦЕНА

ПДВ 20%

УКУПНО

Одгушење фекалне канализације – Спец.возило  WOMA

 радни час

6.083,34

1.216,66

7.300,00

Испирање фекалне канализације – Спец.возило  WOMA

    m

500,00

100,00

600,00

Путни трошкови Спец.возила  WOMA (долазак-одлазак)

    km

66,67

13,33

80,00

Ручно чишћење фекалних шахтова

    ком

3.833,34

766,66

4.600,00

ЦЕНОВНИК: услуга ангажовања грађевинских машина за потребе трећих лица

 ВРСТА УСЛУГЕ  ОСНОВИЦА  ПДВ 20%   УКУПНО
Рад мини багера „Bobcat” 4.898,88 979,77 5.878,65/час
Транспорт мини багера до 10 км 7.000,00 1.400,00 8.400,00
Транспорт мини багера до 20 км 11.199,18 2.239,83 13.439,01
Транспорт мини багера преко 20 км 237,23 47,44 284,67/km
Хидраулични подбушивач 1.819,64 363,93 2.183,57/m
Сечење асфалта      D=10cm 699,48 139,90 839,38/m
Сечење бетона         D=10cm 1.118,94 223,79 1.342,73/m
Сечење АМ.бетона  D=10cm 1.398,97 279,79 1.678,76/m