Ценовник услуга

ЦЕНОВНИК: ВОДА-КАНАЛИЗАЦИЈА + НАКНАДА ЗА МЕРНО МЕСТО

ФИЗИЧКА ЛИЦА : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек

УСЛУГАОСНОВИЦАПДВ 10%УКУПНО
Вода76,307,6383,93
Kaнализација18,251,8220,07
Накнада за мерно место91,569,15100,71
Kaнализација паушал261,2626,12287,38

ФИЗИЧКА ЛИЦА : Умчари, Пударци

УСЛУГАОСНОВИЦАПДВ 10%                                                   УКУПНО
Вода53,715,3759,08
Накнада за мерно место91,569,15100,71

ПРАВНА ЛИЦА : Гроцка, Болеч, Врчин, Заклопача, Бегаљица, Ритопек

УСЛУГАОСНОВИЦАПДВ 10%УКУПНО
Вода168,8816,88185,76
Kaнализација33,533,3536,88
Накнада за мерно место135,2813,53148,81
Kaнализација паушал по м216,061,6017,66
Канализација паушал584,9158,49643,40

ПРАВНА ЛИЦА : Умчари, Пударци

УСЛУГАОСНОВИЦАПДВ 10%УКУПНО
Вода126,5412,65139,19
Накнада за мерно место135,2813,53148,81
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И САГЛАСНОСТИ
УСЛУГАОСНОВНА ЦЕНАПДВ 20%УКУПНО
1. Накнада за израду техничких услова за индивидуална домаћинства4.491,67898,335.390,00
2. Накнада за издавање сагласности по претходно издатим техничким условима11.235,842.247,1613.483,00
3. Уцртавање инсталација по км:   
                                            ‘- за размере до 1 : 5007.686,671.537,339.224,00
                                            ‘- за размере до 1 : 10004.197,50839,505.037,00
                                            ‘- за размере до 1 : 25002.363,34472,662.836,00
4. Накнада за издавање и израду техничких услова за занатске радње, друштвене објекте13.481,682.696,3216.178,00
5. Издавање потврде о могућности коришћења комуналних услуга1.486,67297,331.784,00
Ценовник - прање улица по МЗ општине Гроцка
МЕСТООСНОВНА ЦЕНАПДВ 10%УКУПНО
Гроцка8.500,00850,009.350,00
Заклопача9.920,38992,0410.912,42
Болеч11.338,891.133,8912.472,78
Ритопек11.338,891.133,8912.472,78
Винча12.760,191.276,0214.036,21
Лештане12.760,191.276,0214.036,21
Калуђерица15.601,861.560,1817.162,04
Врчин15.601,861.560,1817.162,04
Бегаљица9.920,38992,0410.912,42
Брестовик9.920,38992,0410.912,42
Пударци11.338,891.133,8912.472,78
Камендол12.760,191.276,0214.036,21
Умчари12.760,191.276,0214.036,21
Дражањ14.180,561.418,0515.598,61
Живковац14.180,561.418,0515.598,61

НАПОМЕНА: Ценовник важи за прање улице по једној тури аутоцистерне са водом од 7м3

ЦЕНОВНИK ауто цистерна за воду - 45м црево 7м3
МЕСТООСНОВНА ЦЕНАПДВ 10%УКУПНО
Гроцка4.247,69424,774.672,46
Заклопача4.706,03470,605.176,63
Болеч5.130,41513,045.643,45
Ритопек5.130,41513,045.643,45
Винча5.593,37559,336.152,70
Лештане5.593,37559,336.152,70
Калуђерица7.908,18790,828.699,00
Врчин7.908,18790,828.699,00
Врчин – Авалски пут, Траншпед8.368,06836,809.204,86
Бегаљица4.706,03470,605.176,63
Брестовик4.706,03470,605.176,63
Пударци5.130,41513,045.643,45
Камендол5.593,37559,336.152,70
Умчари5.593,37559,336.152,70
Дражањ7.620,38762,038.382,41
Живковац7.620,38762,038.382,41
ЦЕНОВНИК ауто цистерна за фекалије- 15м црево 6м3
МЕСТООСНОВНА ЦЕНАПДВ 10%УКУПНО
Гроцка3.418,22341,823.760,04
Заклопача4.247,69424,774.672,46
Болеч4.942,92494,295.437,21
Ритопек4.942,92494,295.437,21
Винча5.085,66508,565.594,22
Лештане5.085,66508,565.594,22
Калуђерица6.282,41628,246.910,65
Врчин6.282,41628,246.910,65
Врчин – Авалски пут, Траншпед7.310,97731,098.042,06
Бегаљица4.247,69424,774.672,46
Брестовик4.247,69424,774.672,46
Пударци4.942,92494,295.437,21
Камендол5.085,66508,565.594,22
Умчари5.085,66508,565.594,22
Дражањ5.658,18565,826.224,00
Живковац5.658,18565,826.224,00
УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРИКЉУЧАКА И СПАЈАЊЕ УНУТРАШЊИХ ИНСТАЛАЦИЈА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
УСЛУГАОСНОВНА ЦЕНАПДВ 20%УКУПНО ДИНАРА
Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство      *1
промер Ø 3/4″
28.355,845.671,1634.027,00
Цена водоводног прикључка за индивидуално домаћинство      *1                                                  промер Ø 1″34.580,016.915,9941.496,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу)   *1
промер Ø1/2″
36.910,847.382,1644.293,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу)   *1
промер Ø3/4″
39.083,347.816,6646.900,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор (по локалу)   *1
промер Ø1″
44.698,348.939,6653.638,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø5/4″
58.625,0011.725,0070.350,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø6/4″
69.791,6713.958,3383.750,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø2″
89.333,3417.866,66107.200,00
Цена водоводног прикључка за пословни простор, стамбене зграде    *1
промер Ø3″
145.170,8529.034,15174.205,00
Цена канализационог прикључка за индивидуална домаћинства
(у цену улази само монтажа прикључка)
26.092,505.218,5031.311,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø1/2″,Ø3/4″, Ø1″)
33.757,506.751,5040.509,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø5/4″, Ø6/4″)
50.249,0010.050,0060.299,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø2″)
78.168,3415.633,6693.802,00
Цена канализационог прикључка за пословни простор, стамбене зграде
(за вод. промер Ø3″)
125.628,3525.125,65150.754,00
Легализација бесправно урађеног прикључка за индивидуална домаћинства ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ)
ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА
9.768,341.953,6611.722,00
Легализација бесправно урађеног прикључка за пословни простор ( у цену је урачуната контрола изрвшених радова и уцртавање у плански документ)
ИЗНОС СЕ ДОДАЈЕ НА ЦЕНУ ПРИКЉУЧКА
13.955,842.791,1616.747,00
Накнада за водоводни прикључак код принудног искључења (за неблаговремено плаћање потрошње воде, неовлашћена замена водомера)   
  • искључење са главног цевовода
6.747,501.349,508.097,00
  • искључење из водоводног склоништа
1.346,67269,331.616,00
Замена стакла на водомеру   
  • Ø 3/4“
1.178,34235,661.414,00
  • Ø 1“
1.492,50298,501.791,00
Промена власника корисника комуналних улсуга   
  • физичка лица
698,34139,66838,00
  • пословни простор – правна лица
978,34195,661.174,00
Издавање потврда о измирењу комуналних услуга, издавање потврде о легалном прикључку   
  • физичка лица
698,34139,66838,00
  • пословни простор – правна лица
978,34195,661.174,00
Цена водоводног и канализационог прикључка за корисника који су учествовали у изградњи мреже умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником
Накнада за раздвајање прикључка умањује се за 50% од вредности утврђене ценовником
са домаћинства на локал 50% од цене за локал
са домаћинства на домаћинство 50% од цене за домаћинство
са локала на домаћинство 50% од цене за домаћинство

* – у цену је урачуната само монтажа прикључка, износ за мерни инструмент се додаје на укупан износ

УСЛУГЕ ИЗМЕШТАЊА ВОДОМЕРА И ВОДОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ, ПРИКЉУЧКА (копање и набавку водоводног материјала, ради наручилац о свом трошку)
МЕСТООСНОВНА ЦЕНАПДВ 20%УКУПНО
ГРОЦКА3.761,67752,334.514,00
ЗАКЛОПАЧА4.232,25846,505.079,00
БЕГАЉИЦА4.232,25846,505.079,00
БОЛЕЧ4.702,50940,505.643,00
УМЧАРИ И ПУДАРЦИ4.702,50940,505.643,00
ВРЧИН4.890,84978,165.869,00
ЦЕНОВНИК - Специјално возило WOMA, ручно чишћење фекалних шахтова

ОПИС УСЛУГЕ

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ

ОСНОВНА ЦЕНА

ПДВ 20%

УКУПНО

Одгушење фекалне канализације – Спец.возило  WOMA

 радни час

6.083,34

1.216,66

7.300,00

Испирање фекалне канализације – Спец.возило  WOMA

    m

500,00

100,00

600,00

Путни трошкови Спец.возила  WOMA (долазак-одлазак)

    km

66,67

13,33

80,00

Ручно чишћење фекалних шахтова

    ком

3.833,34

766,66

4.600,00

ЦЕНОВНИК: услуга ангажовања грађевинских машина за потребе трећих лица

 ВРСТА УСЛУГЕ ОСНОВИЦА ПДВ 20%  УКУПНО
Рад мини багера „Bobcat”4.898,88979,775.878,65/час
Транспорт мини багера до 10 км7.000,001.400,008.400,00
Транспорт мини багера до 20 км11.199,182.239,8313.439,01
Транспорт мини багера преко 20 км237,2347,44284,67/km
Хидраулични подбушивач1.819,64363,932.183,57/m
Сечење асфалта      D=10cm699,48139,90839,38/m
Сечење бетона         D=10cm1.118,94223,791.342,73/m
Сечење АМ.бетона  D=10cm1.398,97279,791.678,76/m

ЦЕНОВНИК: ауто цистерна за воду - 45 м црево 11м3

МЕСТООСНОВНИЦАПДВ 10%УКУПНО
Гроцка6.674,95667,497.342,44
Заклопача7.395,18739,528.134,70
Болеч8.062,07806,218.868,28
Рипотек8.062,07806,218.868,28
Винча8.789,57878,969.668,53
Лештане8.789,57878,969.668,53
Калуђерица12.427,151.242,7113.669,86
Врчин12.427,151.242,7113.669,86
Врчин-Авал. пут,Траншпед13.149,801.314,9814.464,78
Бегаљица7.395,18739,528.134,70
Брестовик7.395,18739,528.134,70
Пударци8.062,07806,218.868,28
Камендо8.789,57878,969.668,53
Умчари8.789,57878,969.668,53
Дражањ11.974,871.197,4913.172,36
Живковац11.974,871.197,4913.172,36