Обавештење за насеље Заклопача 01.07.2024.

Поштовани корисници насеља Заклопача, ЈП“Водовод и канализација Гроцка“, у сарадњи са извођачима радова ангажованих на изградњи регионалног водовода Макиш-Младеновац, врши преспајање постојећег резервоара у Заклопачи на новоизграђени систем .

Планирано време извођења радова је 48 часова, почевши од 02.07.2024. године у 0800 часова .

У наведеном периоду могу се очекивати ненајављене осцилације притиска и прекиди у водоснабдевању .

Након превезивања система, стећиће се услови да по потреби део воде за кориснике у насељу Заклопача преузимамо из регионалног система, што би довело до нормализације водоснабдевања како у централном делу насеља тако и у викенд зони .

Након завршетка радова започеће се сукцесивно пуњење система централног дела, а након тога и викенд зоне која је без воде више од две недеље . Период пуњења и нормализације система зависиће искључиво од потрошње код корисника .

Молимо све кориснике, нарочито у викенд зони, да по стизању воде исту користе рационално и наменски, како пуњењем својих базена не би угрозили систем .

Напомињемо да ће све наше екипе радити све дане, укључујући и викенд, како би што пре сви корисници имали уредно водоснабдевање .

По завршетку свих планираних радова, а најкасније у наредних 10 дана, очекујемо да у овом насељу више не буде искључења водоснабдевања, осим у случају хаварије на водоводној мрежи .

Унапред се захваљујемо нашим корисницима на стрпљењу и разумевању .

Сва обавештења можете добити на телефон 066 8064004

ЈП “Водовод и канализација Гроцка“