Обавештење бр.2 за насеље Болеч 22.03.2024.

Екипа ЈП“Водовод и канализација Гроцка“ је завршила радове на санацији квара у насељу Болеч у улици Смедеревски пут .

Заустављено је цурење, екипа ЈП“Водовод и канализација Гроцка“ ће затрпати ров и прописно обележити, јер се исти налази на зеленој површини уз асвалтни коловоз .

Сва обавештења можете добити на телефон 066 8064004

ЈП “Водовод и канализација Гроцка”