АПЕЛ КОРИСНИЦИМА НАСЕЉА ГРОЦКА, ВРЧИН, ЗАКЛОПАЧА 27.08.2023.

Молимо све кориснике у насељима Гроцка, Врчин , Заклопача, да воду из јавног водовода користе искључиво за потребе у својим домаћинствима . ЈП“Водовод и канализација Гроцка“ у свим насељима воду црпи из бушених бунара, који су ограниченог капацитета и задовољавају потребе становништва , искључиво ако се иста троши рационално и наменски.

Користимо прилику да Вас подсетимо да је забрањено наводњавање, заливање, пуњење базена, расхлађивање дворишта,прскање пољопривредног земљишта водом из Јавног водовода .

Услед несавесне потрошње воде у нижим деловима ових насеља, сви корисници у другој и трећој висинској зони могу остати без воде и по неколико дана .

Како би сви становници поменутих насеља у ГО Гроцка имали воду при тропским температурама, још једном МОЛИМО све који имају НОН-СТОП воду, да исту троше савесно и својим понашањем не угрожавају своје суграђане .

Унапред се захваљујемо нашим корисницима на разумевању .

Сва обавештења можете добити на телефон 066 8064004

ЈП “Водовод и канализација Гроцка“